Ulica: Cara Lazara br. 11, 18252 Merošina
Žiro račun: 840-261661-69
PIB: 100758588
Matični broj: 06374506
Šifra delatnosti: 85120
Registarski broj PIO: 6159001171
Registarski broj zdravstvenog osiguranja: 2000000113
Javne nabavke 2016

Javne nabavke

Polivalentna patronaža

Radno vreme: 7:00 - 13:30

svakog radnog dana

Kontakt telefon: 062/88-14-082

 

Polivalentna patronažna služba je posebna organizaciona jedinica kadrovski i tehnološki osposobljena za pružanje preventivnih usluga. Delokrug rada je zaštita zdravlja cele porodice. Rad patronaže se odvija po mikro-reonima koji obuhvataju 27 naselja opštine Merošina.

 Patronazna sluzbaPatronazna sluzba

 

Sve patronažne posete obavljaju se u okviru porodice, mesnim zajednicama, predškolskim i školskim ustanovama.

Patronažna služba radiće i dalje na pružanju informacija i pomoći za poboljšanjem životnih navika u cilju podizanja zdravstvene kulture.