Ulica: Cara Lazara br. 11, 18252 Merošina
Žiro račun: 840-261661-69
PIB: 100758588
Matični broj: 06374506
Šifra delatnosti: 85120
Registarski broj PIO: 6159001171
Registarski broj zdravstvenog osiguranja: 2000000113
Javne nabavke 2016

Javne nabavke

Kontakt telefoni

Direktor: 018/48-91-101
Računovodstvo: 018/48-92-110
Pravnik: 018/48-92-774
Glavni tehničar: 018/48-92-052
Pedijatrija: 018/48-91-470
Laboratorija: 018/48-99-001
Polivalentna patronaža: 062/88-14-082
Ginekologija: 062/88-14-083
Ambulanta Jugbogdanovac: 018/48-95-095
Ambulanta Balajnac: 018/892-220
Ambulanta Azbresnica: 018/897-533
Ambulanta D. Rasovača: 018/620-014
Ambulanta Krajkovac: 018/897-124
Ambulanta Batušinac: 018/818-646
Ambulanta Devča: 018/899-311
Ambulanta Dešilovo: 018/48-95-220
Abbulanta Oblačina: 018/897-077